tisdag 26 augusti 2014

Medmänsklighet

Det ordet har blivit mycket använt under de senaste dagarna. Även uttrycket " människors lika värde", är omåttligt populärt.

Vad är då medmänsklighet? Är det den fantastiska empati och förståelse som man visar sjuka, funktionshindrade och skadade människor som söker hjälp och stöd hos Försäkringskassan?

 Eller är det inom äldre omsorgen? När man väger din blöja för att se om Du  kissat ned den tillräckligt? Om den inte är tillräckligt kiss-tung så sätter man den tillbaka på Dig?
Är det vi skall bedöma ordet medmänsklighet?

Är en pappaledighet värd 100% av hans lön, när inte mamma får lika mycket för sin? Lika värde?                 

                I jämförelse till vad/ vilka: Göran Pärson / Mona Sahlin? Göran Pärson fick ooavkortat bidrag för resor och dubbelbosättning, fast alla visste att han sedan länge separerat från sin fru.
Mona Sahlin hade varit vårdslös med ett kontokort och köpt Toblerone.
Vem jagades mest? Dömdes hårdast? Betalade tillbaka?

Visst vore det väl underbart om vi alla kunde visa varandra medmänsklighet. Och helt fantastiskt om alla människor faktiskt,  hade lika värde?

 Men slå inte på stora trumman och påstå att vi  har ett samhälle där alla är lika mycket värda!

Kom inte och påstå att pensionärerna betalar lika mycket skatt som en person som arbetar? Kom inte och påstå att en byggnads arbetare skulle acceptera delade turer på jobbet?

Kan du påstå att en person med utbildning och utmärkta meriter givetvis alltid får en fast anställning efter stipulerat tid hos sin arbetsgivare? Och att den inte blir förflyttad till vikarie poolen i stället. Så anställs en ny person i dennes ställe, på prov i ett halvår. Du är säkert lika mycket värd, men det blir billigare så här:

I dag ringer kyrkklockorna åter igen i Sverige. 

Inte för att Ryssen eller Tysken kommer. Men Nazisterna. I ett land som påstås ha yttrande frihet och religion frihet.                                                                            Betyder det att man inte kan vill eller törs lyssna? Är du så blind så du inte kan se bortom deras slagord och provokativa gester.                                              Har du ingen empati och förståelse för varifrån dessa individer har fått sin styrka och röst? Förstår du inte att det kan vara många års upp byggd frustration och ilska, som får sitt utlopp?

Förstår Du inte att de flesta av alla dessa individer är människor som INTE mött medmänsklighet i sitt liv ? Man finner personer som har varit mobbade. Gått i för stora skolklasser eller som har haft andra sociala problem, som man kanske begärt hjälp med, men inte fått!

Sluta upp att gömma Dig bakom hög musik. Var en medmänniska som lyssnar och som stöttar. Var en medmänniska som kan hjälpa en desperat, skadad och vilsen individ tillbaka till ett meningsfullt liv i ett samhälle där även utsatta och utstötta har lika värde.

Ta hand om alla dessa människor som redan far illa och redan bor i vårt  samhälle. Självmorden ökar lavinartat i Sverige. Ändå tar man bort ännu fler korttids platser och akuta mottagningar för de som mår psykiskt dåligt.Vi har inte råd.Missbrukshem och insatser till beroende klassade beteenden läggs ned. Vi har inte råd.Järnvägen förfaller. Bristande underhåll och flera allvarliga       olyckor. Vinsterna tas av privata bolag "som äger sträckan".Skattebetalarna ( Du/ Jag) får betala notan.

Och vi lever i en demokrati. Med Medmänsklighet och alla människor har lika värde?

 Carpe diem.

söndag 24 augusti 2014

Vart har det sunda förnuftet och folk vettet tagit vägen?

Det är val-år i år. Om du undgått att märka det?
Och framför allt Du som brukar eller tänker rösta på Miljöpartiet kommer att bli super blåst. Igen!? 

Om det finns ett parti i Sverige som jag vill kalla ett poppulär politiskt parti så är det Miljöpartiet. Stora visioner för stora kostnader som enbart drabbar småfolk och småföretagare. Luftslott helt enkelt. Visst vore det bra att rädda Östersjön? Men vem har de tänkt skall ha någon glädje av det?
Fakta: Sjöfågeln dör. Sälen dör. Gifthalterna stiger fortfarande. Så har det varit i mer än trettio års tid.  Kvicksilverhalterna är betydligt högre än väntat.
Vad vill Miljöpartiet göra? Höja bensinpriset! Igen!

Fakta: Kvicksilver är bland de giftigaste gifter som finns!  Särskilt de flyktiga ångorna. Kvicksilvret förångas vid uppvärmning. Det är ett mycket starkt gift som i mycket små mängder påverkar fortplantnings förmågan och kan ge allvarliga skador på nervsystemet.

Var har vi då detta livsfarliga kvicksilver? Jo, i våra hem. I barnkammaren, lekrummet, sovrummet.... I barnens klassrum.                  Hur många vet om att man snabbt måste utrymma rummet och vädra ordentligt minst en halvtimme om ett lysrör eller en lampa går sönder?                                                                                                 Allt för att spara energi!

                            Men.... Vet du om:                                               Att du riskerar ditt, dina barns och framtida generationers hälsa i och med den besparingen?     

     Det borde vara en dödskalle på lampornas förpackningar.   

                               Det är det inte!   

                                                                                                                                       Bara en varnings text. 

                        I mycket mycket liten stil.


Ett svenskt forskar lag har tagit fram en teknik att i reningsverket kunna filtrera bort mer än 60 % av alla läkemedels rester som i dag går rakt ut i våra sjöar och vattendrag.  
                                                                                                    Anläggning visades upp för EU  så att man kunde få anslag att  koppla in den i  reningsverk runt om i EU.

För dyrt, sa EU. 

Vad gör miljö partiet?

Ingenting!!!!!!

Man har inte ens föreslagit att Sverige kall installera anläggningen i våra reningsverk.

Så att kalla sig Miljö- parti...

           =  Billiga poäng, utan substans.


Tack för ordet. Var rädd om Dig och Dina barn. Carpe Diem.